Familie van Knegsel 

 

  Vessem 1447 Frans kadaster ca 1812 (dorp Wintelre)

 Bij de inlijving van het koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk in 1810, werd hier ook de Franse wetgevinggeving van kracht.   Aan die wetgeving danken we niet alleen verplichte vaste familienamen en een burgelijke stand, maar ook de eerste opzet van het kadaster.           Er bestonden weliswaar voor die tijd al registraties van onroerend goed, maar die verschilden in opzet naar provincie en in kwaliteit naar plaats. Voor het kadaster werden alle percelen opnieuw opgemeten, volgens uniforme voorschriften.       Daarbij werd de waarde van hert perceel geschat en de eigenaar vastgesteld. Van deze gegevens werden registers aangelegd en tenslotte ook kaarten vervaardigd. De Franse periode duurde maar kort en het werk was omvangrijk. Toen de Fransen eind 1813 vertrokken, was het karwei nog niet voltooid. De Franse wetgeving bleef (bij gebrek aan nationale) echter veelal geldig, zo ook die met betrekking tot het kadaster. De voortvarendheid van de uitvoering verdween wel. Pas in 1825 werd het kadaster, door middel van wetgeving en KB's, nieuw leven ingeblazen, met als resultaat de invoering in 1832 van het kadaster. In dit overzicht zijn alleen de huizen met de eigenaren en de herdgang(gehucht, wijk) waaronder de huizen lagen opgenomen. Bij gebrek aan de Franse volkstelling van 1810 die voor Wintelre niet bewaard is gebleven geeft deze lijst een indicatie (niet meer!!!!!) van gezinshoofden, waar ze woonden en wat hun vermogenspositie was. Dat laatste wordt aangegeven door het cijfer, dat de waarde van het huis aangeeft. 10 is het laagste, 1 is het hoogste. Verschillende mensen bezitten meer huizen. De bewoners daarvan ontbreken uiteraard op deze lijst. Ook hoeft niet iedereen in zijn eigen huis te wonen of zelfs in Wintelre te wonen. Het is dus slechts een eerste aanwijzing, maar bij gebrek aan beter is er wellicht toch wat mee te doen.

Dit vond ik verder in dit dossier 

Wilbord Hurkmans en Margo van Knegsel

Straat

7

Laurens van Knegsel

Straat

7

 

1 Margo van Knegsel [1.2], geboren in 1756. Margo is overleden op zondag 4 juli 1830, 73 of 74 jaar oud.

1.1 Laurens (Lambertus Joannes) van Knegsel, zoon van Jan Hendriks van Knegsel (zie 1) en Lucia Laurens Van de Ven. Laurens is overleden op zondag 7 maart 1813 in Hoogeloon. Laurens trouwde op zondag 18 januari 1801 in Vessem met Henrica Theodorus (Hendrika Theodora) Renders (Rijnders), nadat zij op zaterdag 3 januari 1801 in ondertrouw zijn gegaan. Henrica is overleden op zondag 18 januari 1801 in Wintelre

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14 april 2012